Text Box:

Perintösuunnittelu on aloitettava ajoissa

 

Perintö- tai jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että vielä eläessään perinnönjättäjä suunnittelee mitenkä hänen omaisuutensa aikanaan siirtyy perintönä jälkeläisille. Perintöomaisuuden siirtämistä jälkeläisille voidaan suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisten avioehto-, testamentti- ja lahjoitusjärjestelyin. Nämä suunnitelmat ja järjestelyt on aloitettava jo hyvissä ajoin perittävän eläessä jotta ne ehditään hyvin toteuttaa.

 

Seuraavana videoesitys jäämistösuunnitteluun olennaisena osana kuuluvasta keskinäisestä testamentista, sen tekemisestä, käyttämisestä sekä verotuksesta.

 

Text Box: Ajankohtaisia artikkeleita
Text Box: Hinnasto
Text Box: Etusivu
Text Box: Esittely
Text Box: Palvelut
Text Box: Artikkeleita
Text Box: Yhteydenotto