Text Box:

Perintösuunnittelu on aloitettava ajoissa

 

Perintö- tai jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että vielä eläessään perinnönjättäjä suunnittelee mitenkä hänen omaisuutensa aikanaan siirtyy perintönä jälkeläisille. Perintöomaisuuden siirtämistä jälkeläisille voidaan suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisten avioehto-, testamentti- ja lahjoitusjärjestelyin. Nämä suunnitelmat ja järjestelyt on aloitettava jo hyvissä ajoin perittävän eläessä jotta ne ehditään hyvin toteuttaa.

 

Seuraavassa on muutama esimerkki perintösuunnittelusta.

 

Ensimmäisessä esimerkissä kerrotaan, miten se jäämistö syntyy, joka voidaan jakaa jälkeläisille ja josta perittävä voi määrätä esimerkiksi testamentilla. > Esimerkki 1

 

Toisessa esimerkissä näytetään, mitenkä avioehdolla voidaan vaikuttaa perittävän jäämistön suuruuteen. > Esimerkki 2

 

Kolmannessa esimerkissä osoitetaan, mitenkä keskinäisellä testamentilla voidaan määrätä jäämistöomaisuutta jälkeläisille. > Esimerkki 3

 

Tässä oli muutama esimerkki niistä käytännön perintösuunnittelumahdollisuuksista, joista olen muun muassa erilaisissa yleisötilaisuuksissa esitelmöinyt.

Text Box: Ajankohtaisia artikkeleita
Text Box: Hinnasto
Text Box: Etusivu
Text Box: Esittely
Text Box: Palvelut
Text Box: Artikkeleita
Text Box: Yhteydenotto